Mỗi Lần Vấp Ngã Là Một Lần Trưởng Thành

72,000 

Cuộc đời là quá trình không ngừng trưởng thành.. Trong quá trình này, bạn sẽ khó tránh khỏi vấp ngã, sẽ trải qua nhiều lần đau thương, và sẽ có những lúc bạn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng hãy tin rằng, chỉ có những người đã từng đau thương thì mới trở nên vững vàng hơn.. Mỗi chúng ta

Danh mục: