Người Thắp Sao Trời

39,000 

Bất kể gặp phải ai, đó đều là người chắc chắn phải gặp.Dù xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện chắc chắn xảy ra.Tất cả phát sinh vào thời điểm nào, đó đều là thời điểm không thể thay đổi.Bởi vậy đừng ao ước được làm lại, đừng mất công tiếc nuối: Giá như…. Đạo lý này, sau rất nhiều chuyện anh mới hiểu được.Là sau chuyện tay họa sĩ đi đổ rác, …

Danh mục: