Những tấm lòng cao cả

42,000 

Một cậu bé người Ý, tên là Enricô Bottini, hằng ngày ghi lại những việc lớn nhỏ diễn ra trong đời học sinh của cậu, những cảm tưởng và suy nghĩ của cậu thành một cuốn nhật ký. Nhân vật trong nhật ký là các cô giáo, thầy giáo, các bạn học, là bố mẹ…; mỗi người một vẻ, có một đặc điêm nhẩ định về mặt thể chất hay tinh thần, nhưng đều …

Danh mục: