DVD R DL Philips

70,000 

– Dung lượng 4.2GB, ghi xóa dữ liệu 1 lần
– Chức năng: Lưu trữ dữ liệu tin học
– Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng

Mã: DVD-Philips Danh mục: