Đường cát

25,000 

– Đường trắng, đường tinh luyện, nguyên liệu tự nhiên
– Chức năng: pha chế nước giải khát văn phòng, cà phê, nước trái cây
– Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng

Mã: DC-Sugar Danh mục: