Giấy notes – “Sign Here”

70,000 

– 1″ x 1.7″, có lớp keo dính, nền màu
– Chức năng: tạo dấu hiệu ký tên
– Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe người dùng văn phòng

Mã: NT-3M Danh mục: